Grunwaldzka 227 w sieci jawnet.pl

Witamy nowych użytkowników w bloku przy ulicy Grunwaldzka 227

Piłsudskiego 31 w sieci jawnet.pl

Witamy nowych użytkowników w bloku przy ulicy Piłsudskiego 31

Dementi!

W związku z pojawiającymi się w różnych miejscach bezsensownymi i oszczerczymi informacjami informujemy:
– firma ART-COM nie otrzymała polecenia i nie przekazała nikomu (zwłaszcza Policji i Prokuraturze) danych osobowych klientów swoich sieci ani firmy,
– firma ART-COM nie jest podejrzana, ani nie jest prowadzone w jej sprawie żadne postępowanie w sprawie jakichkolwiek wykroczeń, czy przestępstw,
– wg. informacji pozyskanych z wiarygodnych źródeł, wszystkie wiadomości dotyczące domniemanych antypirackich akcji Policji (oraz: Centralnego Biura Śledczego, Agencji Bezpieczeństa Narodowego, Prokuratury, BSA, Microsoftu) w sieciach komputerowych są plotkami. Działania policji w ciągu ostatnich tygodni nie odbiegają ilościowo od prowadzonych standardowo, ciągłych prac w zakresie ścigania osób łamiących prawa autorskie,

Klonowa 11 w sieci jawnet.pl

Witamy nowych użytkowników w bloku przy ulicy Klonowa 11

Kontrola legalności oprogramowania c.d.

W związku z zajściem podejrzenia o wystąpieniu w katalogu „incoming” serwera ftp.jawnet.pl przeznaczonym do udostępniania przez naszych użytkowników plików nielegalnego oprogramowania, informujemy o jego usunięciu, oraz zawieszeniu jego funkcjonowania do czasu wyjaśnienia sprawy.

Kontrola legalności oprogramowania.

W związku z prowadzoną na terenie całego kraju przez Policję akcją antypiracką informujemy o możliwości wystąpienia przez prokuraturę o ujawnienie danych osobowych abonentów naszej sieci oraz przeprowadzenia w ich lokalizacjach kontroli legalności używanego i posiadanego oprogramowania.

S.F.Mazur 4 w sieci jawnet.pl

Witamy nowych użytkowników w bloku przy ulicy S.F.Mazur 4

S.F.Mazur 3 w sieci jawnet.pl

Witamy nowych użytkowników w bloku przy ulicy S.F.Mazur 3

Wandy 70 w sieci jawnet.pl

Witamy nowych użytkowników w bloku przy ulicy Wandy 70

Wandy 68 w sieci jawnet.pl!

Witamy nowych użytkowników w bloku przy ulicy Wandy 68