Dementi!

W związku z pojawiającymi się w różnych miejscach bezsensownymi i oszczerczymi informacjami informujemy:
– firma ART-COM nie otrzymała polecenia i nie przekazała nikomu (zwłaszcza Policji i Prokuraturze) danych osobowych klientów swoich sieci ani firmy,
– firma ART-COM nie jest podejrzana, ani nie jest prowadzone w jej sprawie żadne postępowanie w sprawie jakichkolwiek wykroczeń, czy przestępstw,
– wg. informacji pozyskanych z wiarygodnych źródeł, wszystkie wiadomości dotyczące domniemanych antypirackich akcji Policji (oraz: Centralnego Biura Śledczego, Agencji Bezpieczeństa Narodowego, Prokuratury, BSA, Microsoftu) w sieciach komputerowych są plotkami. Działania policji w ciągu ostatnich tygodni nie odbiegają ilościowo od prowadzonych standardowo, ciągłych prac w zakresie ścigania osób łamiących prawa autorskie,