Światłowody OST.

W zeszłym tygodniu przygotowano i złożono wnioski o umożliwienie zabudowy światłowodów sieci jawman.pl na terenie OST, w kanalizacji teletechnicznej PKE EJ III S.A.
Po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi nastąpi rozpoczęcie realizacji połączeń światłowodowych pomiędzy węzłami OST1 i OST2, oraz kilkoma większymi zespołami budynkowymi (Kalinowa nieparzyste, Starowiejska)