Sukces służb administracyjnych naszej sieci

W dniu wczorajszym w godzinach popołudniowych, zakończono sukcesem akcję zmierzającą do ustalenia sprawcy ataków informatycznych na sieć jawnet.pl trwających od początku weekendu. Po kilkunastu godzinach intensywnych działań ujęto młodocianych nielegalnych użytkowników sieci prowadzących destrukcyjne działania powodujące min. chwilowe przerwy w dostępie do sieci oraz problemy techniczne z wydajnością i stabilnością pracy urządzeń teletransmisyjnych sieci jawnet.pl . Zebrane podczas działań materiały dowodowe przygotowywane są przez administratorów naszej sieci do przekazania prokuraturze.

Serdecznie przepraszamy za problemy z dostępem do sieci jawnet.pl