Zmiana operatora dla jawman.pl.

W dniu wczorajszym zostały zakończone negocjacje, oraz podpisana umowa pomiędzy ART-COM a Tel-Energo S.A., w zakresie realizacji przez nowego partnera dostępu do Internetu dla sieci jawman.pl.
Operatora tego wybrano z powodu posiadania przez niego węzła optycznej sieci SDH o przepustowości 622Mbps na terenie Jaworzna, oraz mocno rozwiniętej sieci szkieletowej, co zapewni nam niezawodność i skalowalność niezbędną w kontekście bardzo szybkiego rozwoju naszej sieci, oraz zapewniania w niej coraz lepszej jakości usług.
Telenergo posiada następujące punkty styku IP z innymi operatorami:
Tp S.A./Polpak – STM1/ATM – 155Mbps
Telia – STM1/PoS – 155Mbps
BT Ignite – STM1/PoS – 155Mbps
MCI WorldCom – STM1/PoS – 2x155Mbps.
Umowa obejmuje szybkie (do 4 tygodni) uruchomienie kilku styków E1, w celu zwiększenia przepustowości obok dotychczasowych operatorów, następnie zastąpienie ich jednym światłowodowym stykiem STM1, zrealizowanym w technologii ATM, o przepustowości 155Mbps.
Umowa obejmuje również przekazanie dodatkowych pul numerów IP, oraz gwarantuje w przyszłości zmianę protokołu routingu na BGP4.