Modernizacja węzła OST

W dniu 16.10.2003 po godzinie 18:30 nastąpi 5min przerwa w dostawie Internetu.
2