Uruchomienie nowych łącz do sieci internet.

W dniu dzisiejszym zakończono zestawienie i testy niskopoziomowe pierwszych łącz do Telenergo S.A.
Są to trakty cyfrowe zestawione po łączach miedzianych dla potrzeb testowych, w momencie zaakceptowania jakości usług rozpoczniemy procedurę uruchamiania światłowodowego styku z Telenergo S.A.
W okolicach godziny 19.30 nastąpią przerwy w dostępie do sieci wynikające z przekierowania ruchu do nowego operatora.