Prace światłowodowe Piłsudskiego/Wilcza.

W dniu dzisiejszym rozpoczęto prace w zakresie przebudowy przylącza do budynku Piłsudskiego 23 i zabudowy przełącznicy światłowodowej dla węzła PDL1. Jest to pierwszy etap robót przygotowujących węzeł PDL1 do przyjęcia światłowodu ART-PDL1 i EJ3 -PDL1, oraz uruchomienia połączeń światłowodowych do budynków przy Wilczych 4x i Piłsudskiego 2x.