Entries by Adam Kubica

Zmiana konfiguracji phpMyAdmin.

W dniu dzisiejszym została dokonana zmiana konfiguracji phpMyAdmin zapewniającego dostęp do baz danych na naszych serwerach. Od dnia dzisiejszego dostęp do wszystkich baz danych zarządzanych poprzez Panel Obsługi Klienta jest dostępny pod adresem https://pma.artcom.pl, dotychczasowy http://pma.jawnet.pl nie powinien być już używany. Dostęp do starych serwerów baz danych jest dostępny pod adresami http://stary-pma.jawnet.pl oraz http://stary-pma.artcom.pl, jednocześnie […]

Przerwy w dostępie do niektórych usług.

W dniu 21.01.2013 o godzinie 23 rozpoczną się prace serwisowe mające na celu aktualizację części systemu informatycznego obsługującego sieć jawnet.pl Prace mogą trwać do godzin porannych, przez ten czas będzie niedostępny Panel Obsługi Klienta.

Prace serwisowe dnia 17.06.2012r.

Dnia 17.06.2012 w godzinach 6.00-10.00 będą przeprowadzane prace serwisowe połączone z aktualizacją systemu informatycznego. W związku z tymi pracami wystąpią przerwy w dostępie do Panelu Obsługi Klienta oraz dostępu do API systemu ISAS .

Wymiana serwerów baz danych dnia 11.06.2012 r.

Dnia 11 czerwca 2012 r. w godzinach 6.00-8.00, będą wykonywane prace mające na celu wymianę serwerów baz danych. W związku z tym należy się spodziewać przerw w pracy naszych serwerów pocztowych, niektórych stron utrzymywanych na naszych serwerach WWW oraz Panelu Obsługi Klienta.

Zmiana wersji PHP.

Kontynuując prace zapowiedziane w komunikacie z dnia 1 kwietnia 2012, wszystkie konta WWW w domenie jawnet.pl skonfigurowane dla PHP 4 zostały przestawione na PHP 5.

Błąd w Internet Explorer przy pobieraniu plików.

Niektóre wersje przeglądarki Internet Explorer mogą mieć problemy z pobraniem plików ze stron korzystających z bezpiecznego połączenia SSL, w takiej sytuacji zalecamy aktualizacę do IE 9 lub skorzystanie z innej przeglądarki. Szczegółowy opis problemu na stronach pomocy technicznej firmy Microsoft ( 812935, 323308, 2549423 ). Problem ten może wystąpić przy pobieraniu dokumentów z Panelu Obsługi Klienta, stron instytucji finansowych lub […]

Nowy interfejs poczty.

Dnia dzisiejszego uruchomiliśmy dla naszych Abonentów nowy interfejs do poczty w domenie jawnet.pl. Znajduje się on pod adresem http://poczta.jawnet.pl, działa on równolegle do poprzedniego, który jest dostępny jako część portalu jaw.pl pod adresem http://poczta.jaw.pl.

Koniec wsparcia dla PHP 4.

W dniu 01.05.2012 r. na serwerze kont darmowych obsługującym domenę jawnet.pl wszystkie konta zostaną przełączone na PHP 5.2 i nie będzie już możliwy samodzielny powrót do wersji 4.x. Po 1 czerwca wersja ta zostanie usunięta z serwera. PHP w wersji 4.x już od bardzo dawna nie jest rozwijane ani aktualizowane, jest poważnym zagrożeniem bezpieczeństwa serwera […]