W sobotę 20 kwietnia nieczynne!

W dniu 20 kwietnia (sobota), sklep oraz serwis ART-COM będą zamknięte.
Biuro Obsługi Klienta internetowego pełni dyżur jak każdego innego dnia pod całodobowym numerem telefonu 327454545 (wybrać 1).

Za wszelkie utrudnienia serdecznie przepraszamy!

Zmiana Cennika połączeń od 15 maja 2019r.

Obniżenie cen w sieci Art-Com za połączenia wewnątrz UE i EOG

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością wdrożenia postanowień rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/1971 w zakresie regulacji stawek detalicznych za połączenia telefoniczne wewnątrz UE i EOG oraz wytycznych BEREC (Urząd Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej)konieczne jest wprowadzenie zmian do obowiązujących abonentów usług telefonicznych cenników usług za połączenia wewnątrz Unii Europejskiej i w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Z uwagi na treść art. 61 ust. 51 PT ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne w dotychczas obowiązującym cenniku Jawtel Domowy, Jawtel Domowy Lato 2013 oraz Jawtel Domowy 60 Minut zmianie uległy ceny za jedną minutę połączenia do: Austria – komórkowe,  Belgia – komórkowe,  Chorwacja – komórkowe, Czechy – komórkowe, Gibraltar, Holandia – komórkowe,  Liechtenstein – komórkowe, Litwa – komórkowe, Luksemburg – komórkowe, Norwegia – komórkowe, Słowacja – komórkowe, Dania – komórkowe, Estonia – Komórkowe, Gwadelupa – komórkowe, Hiszpania – komórkowe, Irlandia – komórkowe, Islandia, Łotwa – komórkowe, Malta – komórkowe,  Martynika – komórkowe, Majotta,  Rumunia – komórkowe, Wielka Brytania – komórkowe, Gujana Francuska, Słowenia – komórkowe,  Wielka Brytania – numery osobiste, Bułgaria – komórkowe,  Reunion, Włochy – komórkowe, które od 15 maja 2019 roku wynosić będą 1 zł/minutę.   

Zmieniony cennik, który obowiązywał będzie od 15 maja 2019 roku można pobrać na naszej stronie internetowej pod adresem: https://www.artcom.pl/dla-domu/telefon/. Z tą datą stanie się on częścią zawartych już z Państwem umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie usług telefonii. Ci z Państwa, którzy zmian nie akceptują, mają prawo do pisemnego wypowiedzenia aktualnie obowiązującej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie usługi telefonii w terminie do 15 maja 2019 roku. Jednocześnie, z uwagi na to, że zmiany związane są wyłącznie ze zmianą obowiązujących przepisów i obejmują wyłącznie obniżenie cen, to skorzystanie przez abonentów z prawa do wypowiedzenia umowy spowoduje konieczność zwrotu ulgi, o której mowa w art. 57 ust. 6 Prawa telekomunikacyjnego.

Podkreślamy, że wprowadzone zmiany prowadzą wyłącznie do obniżenia warunków cenowych świadczonych na Państwa rzecz usług, nie zmieniają one parametrów jakościowych świadczonych usług. Zmiana nie obejmuje usług o podwyższonej opłacie, za wyjątkiem połączeń pod numery toll-free (bezpłatne połączenia na numery 80x).

Sebastian Pycia
/Kierownik Biura Obsługi Klienta/