Zmiana Cennika połączeń od 15 maja 2019r.

Obniżenie cen w sieci Art-Com za połączenia wewnątrz UE i EOG

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością wdrożenia postanowień rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/1971 w zakresie regulacji stawek detalicznych za połączenia telefoniczne wewnątrz UE i EOG oraz wytycznych BEREC (Urząd Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej)konieczne jest wprowadzenie zmian do obowiązujących abonentów usług telefonicznych cenników usług za połączenia wewnątrz Unii Europejskiej i w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Z uwagi na treść art. 61 ust. 51 PT ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne w dotychczas obowiązującym cenniku Jawtel Domowy, Jawtel Domowy Lato 2013 oraz Jawtel Domowy 60 Minut zmianie uległy ceny za jedną minutę połączenia do: Austria – komórkowe,  Belgia – komórkowe,  Chorwacja – komórkowe, Czechy – komórkowe, Gibraltar, Holandia – komórkowe,  Liechtenstein – komórkowe, Litwa – komórkowe, Luksemburg – komórkowe, Norwegia – komórkowe, Słowacja – komórkowe, Dania – komórkowe, Estonia – Komórkowe, Gwadelupa – komórkowe, Hiszpania – komórkowe, Irlandia – komórkowe, Islandia, Łotwa – komórkowe, Malta – komórkowe,  Martynika – komórkowe, Majotta,  Rumunia – komórkowe, Wielka Brytania – komórkowe, Gujana Francuska, Słowenia – komórkowe,  Wielka Brytania – numery osobiste, Bułgaria – komórkowe,  Reunion, Włochy – komórkowe, które od 15 maja 2019 roku wynosić będą 1 zł/minutę.   

Zmieniony cennik, który obowiązywał będzie od 15 maja 2019 roku można pobrać na naszej stronie internetowej pod adresem: https://www.artcom.pl/dla-domu/telefon/. Z tą datą stanie się on częścią zawartych już z Państwem umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie usług telefonii. Ci z Państwa, którzy zmian nie akceptują, mają prawo do pisemnego wypowiedzenia aktualnie obowiązującej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie usługi telefonii w terminie do 15 maja 2019 roku. Jednocześnie, z uwagi na to, że zmiany związane są wyłącznie ze zmianą obowiązujących przepisów i obejmują wyłącznie obniżenie cen, to skorzystanie przez abonentów z prawa do wypowiedzenia umowy spowoduje konieczność zwrotu ulgi, o której mowa w art. 57 ust. 6 Prawa telekomunikacyjnego.

Podkreślamy, że wprowadzone zmiany prowadzą wyłącznie do obniżenia warunków cenowych świadczonych na Państwa rzecz usług, nie zmieniają one parametrów jakościowych świadczonych usług. Zmiana nie obejmuje usług o podwyższonej opłacie, za wyjątkiem połączeń pod numery toll-free (bezpłatne połączenia na numery 80x).

Sebastian Pycia
/Kierownik Biura Obsługi Klienta/