Uszkodzenie magistrali światłowodowej

W dniu dzisiejszym na terenie budowy Trasy Śródmiejskiej nastąpiło kolejne uszkodzenie głównej magistrali światłowodowej sieci jawnet.pl. Do godzin popołudniowych prowadzone były prace zmierzające do zastąpienia uszkodzonych obwodów zapasowymi. W godzinach nocnych będzą prowadzone prace zmierzające do docelowego usunięcia usterki. Serdecznie przepraszamy za kłopoty.

Prace serwisowe

W związku z modernizacją serwerów wystąpią przerwy w dostępie do sieci jawnet.pl i internetu. Prace będą
prowadzone w godzinach nocnych między 03:00 – 04:30 w dniu
dzisiejszym .
Za wynikłe utrudnienia przepraszamy.

Przerwa w dostępie do internetu dla mieszkańców Długoszyna

W związku z koniecznością gruntownej przebudowy dachu domu jednorodzinnego, na którym zlokalizowany jest nadajnik za pomocą którego świadczymy dla Państwa usługę dostępu do Internetu w pierwszych dniach września nastąpi przerwa w dostępie do sieci jawnet.pl oraz Internetu. Prace zostaną rozpoczęte z początkiem miesiąca września i potrwają ok. 10 dni.
Ze względu na przerwę w dostępie do Internetu upust w opłacie abonamentowej zostanie przyznany w październiku, gdyż jego wysokość będzie uzależniona od czasu przerwy w świadczeniu usług.
Za wynikłe utrudnienia serdecznie przepraszamy.