Przebudowa infrastruktury sieci jawnet.pl – ul. 3 Maja 1,3

W dniu wczorajszym budynki przy ulicy 3 Maja 1 oraz 3 podłączone do sieci jawnet.pl zostały przełączone za trakt światłowodowy. Zamiana linka bezprzewodowego ma na celu zwiększenie stabilności działania sieci, a także przygotowanie do wdrożenia nowych usług.