Prace modernizacyjne na styku jawnet.pl – 3s.pl

W dniu 12.09.2007 (środa) w godzinach 3:00 – 6:00 będą miały miejsce prace
modernizacyjne głównego węzła sieci 3S. W podanym okresie wystąpi przerwa
w dostępie do serwera www.sielesiaczat.pl