jawman.pl c.d.

W związku z pracami w zakresie przełączeń obiektów do sieci jawman.pl mogą występować przerwy w dostępie do sieci jawnet.pl i Internetu na budynkach :
– Cegielniana + klienci radiowi zasilani z bazy artcom_7 ,artcom_7a
– Grunwaldzkie 27X
– Szczakowska 4
– Piłsudskiego 31 do 39
– Wilcza 48, 50
– Klienci Mysłowic

Za utrudniania przepraszamy.