Zmiana systemu zarządzania siecią jawnet.pl

W dniu jutrzejszym w godzinach nocnych zostaną przeprowadzone prace mające na celu wdrożenie nowego systemu zarządzania siecią jawnet.pl Od godziny 1.00 do wczesnych godzin rannych wysąpi przerwa w dostępie do sieci jawnet.pl oraz Internetu. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Modernizacja sieci

W dniu 30 marca w godzinach nocnych 02:00 – 04:00 nastąpią przerwy w dostępie do Internetu obejmujące całą sieć jawnet.pl. Podyktowane jest to modernizacją głównego koncentratora światłowodowego. Za utrudnienia przepraszamy.

Prace w dzielnicy Długoszyn

W dniach 22-24.03.2005 zostaną przeprowadzone prace mające przyłączenia sieci w dzielnicy Dłygoszyn (były Agamax) do sieci jawnet.pl. Prace będą przeprowadzane na wysokości i będą polegały na wymianie sprzętu co może spowodować chwilowe problemy z dostępem do Internetu dla abonentów w/w dzielnicy. Po zakończeniu prac zauważą Państwo zmianę adresu IP z klasy 192.168.xx.xx na 10.xx.xx.xx, jeśli jednak taka zmiana nie nastąpi prosimy o kontakt z firmą pod całodobowym numerem telefonu 032/7522333

Przebudowa węzła centrum

W nocy z środy na czwartek (16/17 marca ) w godzinach nocnych zostaną przeprowadzone prace mające na celu przebudowę węzła centrum sieci jawnet.pl Od godziny 2.00 do wczesnych godzin rannych wysąpią przerwy w dostępie do sieci jawnet.pl oraz Internetu dla lokalizacji: Centrum, Ciężkowice, Pieczyska, Skałka, Szczakowa, Wandy, . Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Modernizacja w dzielnicach Szczakowa, Pieczyska, Ciężkowice

W dniu 11 marca w dzielnicach Szczakowa, Pieczyska, Ciężkowice w godzinach 9:00 – 18:00 będą prowadzone prace modernizacyjne mające na celu zwiększenie wydajności magistrali wewnętrznej w wyżej wymienionych lokalizacjach. Mogą wystąpić przerwy w dostępie do internetu i sieci jawnet.pl. Za utrudnienia przepraszamy.

Problemy z energetyką – węzeł EJ3

Ze względu na wczorajsze (kolejny już raz) problemy z dostępem do sieci jawnet.pl w godzinach wieczornych z powodu problemów energetycznych w mieście i po stronie operatora nadrzędnego Exatel S.A podjęliśmy decyzję o przebudowie zasilania energetycznego na naszym węźle EJ3 co spowoduje kilkuminutowe przerwy w dostępie do sieci jawnet.pl w godzinach rannych dnia dzisiejszego. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy !

Wieczorne problemy w dostępie

W dniu dzisiejszym w godzinach wieczornych z powodu problemów energetycznych w mieście i po stronie operatora nadrzędnego Exatel S.A występuje ograniczony dostęp do internetu w sieci jawnet.pl. Prace w zakresie rozwiązania problemu trwają.

Problemy w dostepie do internetu

Z powodu uszkodzenia trakcji światłowodowej po stronie Exatel S.A. relacji Jaworzno-Katowice występuje problem z dostępem do Internetu dla sieci jawnet.pl. Termin usunięcia usterki jest nieznany, prace z zakresie rozwiązania problemu rozpoczęto o 21:00.