Uszkodzenie łącza ul. Piłsudskiego 36

W związku z uszkodzeniem łącza (roboty budowlane energetyki) nastąpi przerwa w dostępie do sieci jawnet.pl i Internetu dla budynku przy ul. Piłsudskiego 36. Planowane zakończenie prac (wymiana łącza) przewidywane jest na godzinę 16.00