Przerwy w dostępie do Internetu.

W dniu 22.10.2003 mogą wystąpić przerwy w dostępie do Internetu obejmujące swoim zasięgiem wszystkich klientów sieci Jawnet. Źródłem awarii jest uszkodzenie magistrali światłowodowej operatora nadrzędnego.
Przewidywany czas usunięcia awarii: godziny popołudniowe 22.10.2003.