Modernizacje na PDL – Uwaga!

W związku z pracami w zakresie warstwy transportowej IP prowadzonymi na terenie PDL, mogą występować problemy z dostępem do sieci, w większości możliwe do usunięcia poprzez restart komputera. W związku z tym, przed zgłoszeniem usterki prosimy o dokonanie restartu systemu, lub wymuszenie pobrania adresu z serwera dhcp (wykonanie START, URUCHOM ipconfig /RENEW, lub ipconfig /RENEW_ALL)