Modernizacja JawMan #5 (PDL)

W dniu dzisiejszym dokonujemy prac w zakresie zmiany topologii sieci na terenie os. Podłęże, w związku z czym mogą występować przerwy w dostępie do Internetu i usług.