Prace serwisowe w sieci jawnet.pl: Ciężkowice – Piątek 2021.01.15

W piątek 2021.01.15 w godzinach 08:00 – 18:00 będziemy prowadzić prace serwisowe obejmujące
wszystkich abonentów podłączonych do sieci jawnet.pl w dzielnicy Ciężkowice.
W tym czasie będą następowały przerwy w dostępie do wszystkich usług.

Prace są podyktowane końcową fazą budowy szkieletu sieci

światłowodowej FTTH na terenie Ciężkowic.

Za wynikłe z powyższego niedogodności przepraszamy.