Niedostępność serwera poczty w dniu 12.03.2018 r.

Od północy dnia 12.03.2018 r. będą występowały przerwy w pracy serwera obsługującego konta pocztowe w domenie jawnet.pl.

Powodem przerw będą prace administracyjne mające na celu dużą aktualizację oprogramowania na serwerze.

Przerwy powinny być odczuwalne nie dłużej niż przez 2 godziny od rozpoczęcia prac.