Azot 2c, 6, 8, 8a oraz 18 przełączone na łącza światłowodowe.

Zakończyliśmy prace mające na celu uruchomienie przyłączy światłowodowych do bloków przy ul. Azot 2c, 6, 8, 8a oraz 18.
Zapraszamy serdecznie mieszkańców bloku przy w/w ulicy skorzystania z usługi dostępu do internetu w promocyjnych pakietach 10 oraz 15 mbit/s

W w/w lokalizacji wraz z usługą dostępu do sieci internet proponujemy usługi telefonii jak i telewizji cyfrowej. Szczegółowa oferta dostępna w zakładkach Dostęp do internetu, Telefonia Cyfrowa.