Aktualizacja systemu informatycznego.

W nocy z dnia 3/4 października br. będą prowadzone prace administracyjne związane z aktualizacją systemu informatycznego służącego do zarządzania klientami oraz siecią jawnet.pl.

Prace będą prowadzone do godzin popołudniowych, a odczuwalne przerwy będzie można zauważyć po północy w postaci braku dostępu do Panelu Obsługi Klienta i możliwości połączenia się z serwerami usługowymi (poczta e-mail, WWW).

Przerwy nie powinny być dłuższe niż 2 godziny, dostęp do sieci jawnet.pl i Internetu nie będzie w tym czasie zakłócony.