Prace administracyjne na serwerach usługowych.

Dnia 2010-02-10 w godzinach porannych (pomiędzy 8-9) będą wykonywane prace administracyjne związane ze zwiększeniem dostępnej przestrzeni dyskowej dla serwerów.

W związku z tym mogą się pojawić kilkuminutowe przerwy w działaniu serwera kont abonenckich jawnet.pl (poczta oraz WWW), a także w działaniu portalu www.jaw.pl oraz poczty w domenie poczta.jaw.pl.