Prace serwisowe w głównym węźle

W związku z modernizacją przyłącza energetycznego do głównego węzła
wystąpią przerwy w dostępie do sieci jawnet.pl i internetu. Prace będą
prowadzone w godzinach nocnych między 01:00 – 04:30 w dniach
9 kwiecień (środa) i 11 kwiecień (piątek). Za wynikłe utrudnienia przepraszamy.