Prace administracyjne – przerwa w działaniu serwisów WWW.

Dnia 31. I. 2007 r. ok godziny 0.10 będą przeprowadzane prace przy wymianie dysków na serwerze WWW obsługującym strony www.jawnet.pl, www.jaw.pl, www.artcom.pl, www.jaworzno.edu.pl.

Prace powinny trwać maksymalnie 2 godziny.