Aktualizacja PHP na serwerze sieci jawnet.pl

Dnia dzisiejszego zostały uaktualnione interpretery języka PHP na serwerze sieci jawnet.pl
Wersję 4.3.10 zaktualizowano do 4.4.0, a wersję 5.0.3 do 5.0.4.

W przypadku problemów prosimy o kontakt pod adresem dss@artcom.pl