Przerwy w dostępie do Internetu OST.

W związku z modernizacją sprzętu w rejonie węzła Internetowego OST w dniu 6.09.2003 wystąpią przerwy w dostępie do Internetu dla abonentów sieci Jawnet zasilanych z węzła Osiedle Stałe. Przewidywany czas zakończenia prac: 6.09.2003 13:30.