Modernizacja węzła ART-COM

W dniu 10.09.2003 od godziny 20:30 mogą następować przerwy w dostawie Internetu.
Modernizacja może potrwać do godziny 21:30.
2