Nowe oprogramowanie serwera poczty.

Dzisiaj nastąpiła wymiana oprogramowania serwera poczty w naszej sieci.
Nowe oprogramowanie zwiększy wydajność serwera oraz pozwoli na jego elastyczniejszą konfigurację, równocześnie podniesie poziom bezpieczeństwa.