Przygotowanie programu

 • Otwieramy program Total Commander

  Konfiguracje programu Total Commander należy rozpocząć od skonfigurowania widoku w taki sposób aby pokazywał on pliki ukryte/systemowe.

 • Otwieramy konfigurację

  Robimy to poprzez kliknięcie w górnym menu na Konfiguracja.

  fz4

  Następnie wybieramy opcję Ustawienia.

 • Konfigurujemy widoczność plików

  Zaznaczamy opcję Pokaż pliki ukryte oraz Pokaż pliki systemowe i potwierdzamy OK.

  fz13Teraz możemy przystąpić do konfiguracji serwera FTP.

Konfiuguracja konta sposób 1

 • Przechodzimy do konfiguracji połączeń FTP

  Po uruchomieniu programu Total Commander klikamy na ikonę FTP Połączenia zlokalizowanej na górnym pasku skrótów.

  fz6

 • Dodajemy nowe połączenie FTP

  W nowo otwartym oknie należy dodać nasz nowy serwer FTP.

  fz7

  Należy kliknąć na Nowe połączenie aby stworzyć nowe ustawienia serwera FTP.

 • Konfigurujemy nowe połączenie FTP

  fz8

  W polu Sesja należy wpisać nazwę pod która zapisany będzie nasz serwer FTP.

  W polu Nazwa hosta należy wpisać adres swojej domeny w postaci ftp.twoja-domena.pl

  W polu Użytkownik należy wpisać login do konta internetowego

  W polu Hasło należy wpisać hasło do konta internetowego

  W dolnej części należy również zaznaczyć opcję Użyj trybu pasywnego do transferu

  Po wykonaniu tych czynności klikamy przycisk OK

  Hasło oraz Login są dostępne w Panelu Obsługi klienta.

 • Łączymy sie do serwera FTP

  fz9

  Ukaże się nam okno w którym będziemy mogli wybrać nasz nowo dodany serwer FTP.

  Aby się połączyć klikamy przycisk Połącz po czym następuje połączenie.

  Jeśli wszystko zostało poprawnie wpisane po kilku sekundach zostaniemy połączeni.

Konfiuguracja konta sposób 2

 • Konfigurujemy szybkie połączenie

  Po otwarciu programy Total Commander należy wcisnąć kombinacje klawiszy CTRL+N po czym naszym oczom ukaże się okno w którym możemy skonfigurować Szybkie połączenie.

  W polu Połącz z należy wpisać adres swojej domeny w postaci ftp.twoja-domena.pl

  Oraz należy odznaczyć opcje Połączenie anonimowe.

  fz10

 • Wprowadzamy login

  W polu Użytkownik należy wpisać login do konta internetowego oraz potwierdzić przyciskiem OK

  fz12

  Hasło oraz Login są dostępne w Panelu Obsługi klienta.

 • Wprowadzamy hasło

  W polu Hasło należy wpisać hasło do konta internetowego oraz potwierdzić przyciskiem OK.

  fz11

  Po wykonaniu tych czynności program połączy się z naszym serwerem FTP jeśli wszystko zostało dobrze skonfigurowane.