• Dodajemy konto e-mail

  Przy pierwszym uruchomieniu programu Poczta zostanie uruchomiony kreator konfiguracji konta. Z listy wybieramy opcję Wyświetl wszystko w ustawieniach.

  w81
  Z list dostępnych kont wybieramy Inne konto.

  w82

 • Wprowadzamy dane konfiguracyjne serwera

  W okienku zaznaczamy opcję IMAP i wybieramy Połącz.

  w83

  W kolejnym oknie klikamy Pokaż więcej szczegółów.

  w84
  Uzupełniamy dane konta według podanego poniżej schematu:

  Adres e-mail: prefiks@twoja-domena.pl
  Nazwa użytkownika: prefiks@twoja-domena.pl
  Serwer przychodzącej poczty e-mail (IMAP): imap.twoja-domena.pl
  Port (IMAP): 993
  Serwer wychodzącej poczty e-mail (SMTP): smtp.twoja-domena.pl
  Port (SMTP): 465

  Zaznaczamy następujące pola wyboru:

  • Serwer poczty przychodzącej wymaga połączenia SSL
  • Serwer poczty wychodzącej wymaga połączenia SSL
  • Serwer poczty wychodzącej wymaga uwierzytelniania
  • Użyj tej samej nazwy użytkownika i tego samego hasła podczas wysyłania i odbierania poczty e-mail

  Klikamy Połącz.

  w85

  Potwierdzamy wyjątek bezpieczeństwa, wybierając przycisk Połącz mimo to.

  w86