• Dodajemy nowe konto

  Przy pierwszym uruchomieniu programu wyświetla nam się okienko Tworzenie nowego konta.

  Jeśli wcześniej używaliśmy programu możemy otworzyć okienko wybierając z górnego menu Opera Mail  opcję Konto pocztowe, a następnie klikając przycisk Dodaj.

  o21

  Wybieramy Poczta i klikamy dalej.

 • Uzupełniamy dane użytkownika

  Wpisujemy swoje Imię i nazwisko oraz Adres e-mail. Organizacja nie jest wymagana. Przechodzimy Dalej.

  o22

 • Wprowadzamy dane konta

  W polu Użytkownik, wpisujemy swój pełny adres e-mail w postaci prefiks@twoja-domena.pl

  W polu Hasło, wpisujemy swoje hasło do danego konta pocztowego.

  Rodzaj konta ustawiamy na IMAP.

  o23

 • Wrowadzamy dane serwera

  W lewej części przeglądarki powinniśmy zobaczyć nasze skonfigurowane konto.

  o32

  Klikamy na ikonkę narzędzia

  o30

  Z rozwiniętego okna wybieramy Właściwości.

  W wyświetlonym oknie przechodzimy na zakładkę Serwery i wprowadzamy dane konfiguracyjne według schematu:

  Serwer poczty przychodzącej (IMAP)

  Serwer: imap.twoja-domena.pl
  Port: 143
  Bezpieczne połączenie (TLS): zaznaczone
  Użytkownik: prefiks@twoja-domena.pl
  Uwierzytelnienie: AUTH PLAIN
  Hasło: wpisujemy swoje hasło do konta pocztowego

  Serwer poczty wychodzącej (SMTP)

  Serwer: smtp.twoja-domena.pl
  Port: 587
  Bezpieczne połączenie (TLS): zaznaczone
  Uwierzytelnienie: AUTH PLAIN
  Użytkownik: prefiks@twoja-domena.pl
  Hasło: wpisujemy swoje hasło do konta pocztowego

  o40

 • Sprawdzamy pocztę

  Po poprawnym wpisaniu wszystkich informacji chcąc sprawdzić naszą pocztę oraz wysyłając pierwszego e-maila ujrzymy okno:

  o29

  Należy kliknąć Akceptuj aby zaakceptować Certyfikat Bezpieczeństwa.