• Dodajemy konto e-mail

  Podczas pierwszego uruchomieniu programu Microsoft Outlook zostanie uruchomiony kreator konfiguracji konta e-mail. Jeśli wcześniej korzystaliśmy z programu, możemy samodzielnie wywołać kreatora konfiguracji wybierając Plik z górnego menu a następnie Dodaj konto.

  u20

 • Wybieramy typ konta

  W wyświetlonym oknie wybieramy opcję Ręczna konfiguracja lub obsługa dodatkowych typów serwerów.u3

  W kolejnym okienku wybieramy typ konta POP lub IMAP i przechodzimy Dalej.

  u4

 • Uzupełniamy dane konfiguracyjne

  Następnie uzupełniamy dane konfiguracyjne według schematu:

  Informacje o użytkowniku

  Imię i nazwisko: Imię Nazwisko
  Adres e-mail: prefiks@twoja-domena.pl

  Informacje o serwerze

  Typ konta: IMAP
  Serwer poczty przychodzącej: imap.twoja-domena.pl
  Serwer poczty wychodzącej: smtp.twoj-domena.pl

  Informacje o logowaniu

  Nazwa użytkownika: prefiks@twoja-domena.pl
  Hasło: nasze hasło do konta pocztowego
  Wymagaj logowania przy użyciu bezpiecznego uwierzytelniania hasła: zaznaczone

  Następnie wybieramy przycisk Więcej ustawień.

  u5

 • Konfigurujemy opcje serwera

  Przechodzimy na zakładkę Serwer wychodzący i zaznaczamy opcję Serwer wychodzący (SMTP) wymaga uwierzytelnienia oraz Użyj tych samych ustawień, co mój serwer poczty przychodzącej.u31

  Następnie wybieramy zakładkę Zaawansowane i konfigurujemy numery portów serwera:

  Serwer przychodzący (IMAP): 143
  Użyj połączenia szyfrowanego następującego typu: TLS
  Serwer wychodzący (SMTP): 587
  Użyj połączenia szyfrowanego następującego typu: TLS
  Ścieżka folderu głównego: INBOX

  u6

 • Instalujemy certyfikaty

  Po wybraniu przycisku Dalej program rozpocznie testowanie ustawień konta wyświetlając okienko z wynikami testu.
  u16

  Po krótkiej chwili zostaniemy poproszeni o zweryfikowanie certyfikatu bezpieczeństwa. Aby zainstalować certyfikat wybieramy przycisk Wyświetl certyfikat.

  u8

  Następnie w okienku prezentującym informacje o certyfikacie wybieramy przycisk Install Certificate

  u37

  Przechodzimy proces instalacji certyfikatu pozostawiając domyślne ustawienia. Pozostawiamy zaznaczoną opcję Store Location na Current User i przechodzimy dalej wybierając przycisk Next.

  u10
  W kolejnym oknie pozostawiamy zaznaczoną opcję Automatically select the certificate store based on the type of certificate. Przechodzimy dalej wybierając przycisk Next.
  u11
  Kończymy proces instalacji certyfikatu wybierając przycisk Finish.
  u12
  Zostaniemy poinformowaniu o prawidłowym przebiegu instalacji certyfikatu.
  u13

  Tym razem w okienku certyfikatu wybieramy przycisk OK.

  u37

  Natomiast w okienku weryfikacji certyfikatu bezpieczeństwa odpowiadamy Tak na pytanie Czy chcesz nadal używać tego serwera?

  u8

  Po zakończeniu testowania wybieramy przycisk Zamknij.

  u39W ostatnim oknie, program powinien poinformować nas  o poprawnej konfiguracji konta. Po wybraniu przycisku Zakończ możemy zacząć korzystać z naszego konta pocztowego.

  u40