• Wybieramy typ konta

  Po uruchomieniu programu Mail wybieramy Mail > Konta i zaznaczamy na liście opcję Dodaj inne konto pocztowe.

  Zrzut ekranu 2015-03-12 o 11.54.53

 • Dodajemy konto mail

  W kolejnym oknie wpisujemy swoje Imię i Nazwisko oraz adres e-mail według prefiks@twoja-domena.pl

  Następnie podajemy hasło do swojego konta pocztowego i klikamy Utwórz.

  Zrzut ekranu 2015-03-13 o 13.36.38

  W okienku pojawi się informacja  o wykrywaniu ustawień a następnie komunikat Konto powinno być skonfigurowane ręcznie. Przechodzimy Dalej.

 • Wprowadzamy informacje o serwerze poczty przychodzącej

  Uzupełniamy dane oraz wpisujemy hasło do konta pocztowego:

  Typ konta: IMAP
  Serwer pocztowy: imap.twoja-domena.pl
  Użytkownik: prefiks@twoja-domena.pl

  Zrzut ekranu 2015-03-13 o 13.32.05

  Klikamy Dalej.

  W oknie weryfikacji certyfikatu wybieramy Pokaż certyfikat.

  Zrzut ekranu 2015-03-16 o 09.12.22

  Po rozwinięciu dodatkowych opcji zaznaczamy pole wyboru Zawsze ufaj „…” łącząc się z „imap.twoja-domena.pl”

  Zrzut ekranu 2015-03-16 o 09.12.54

  W oknie weryfikacji certyfikatu wybieramy Połącz.

  Zrzut ekranu 2015-03-16 o 09.14.33

  W kolejnym okienku Podajemy hasło systemowe i klikamy Uaktualnij ustawienia.

  W oknie Informacji o serwerze poczty przychodzącej uzupełniamy dane:

  Używaj SSL: zaznaczone
  Prefix ścieżki: INBOX
  Port: 993
  Uwierzytelnianie: Hasło

  Zrzut ekranu 2015-03-17 o 12.09.51

 • Wprowadzamy informacje o serwerze poczty wychodzącej

  W oknie Informacje o serwerze poczty wychodzącej uzupełniamy dane oraz wpisujemy hasło do konta pocztowego:

  Serwer SMTP: smtp.twoja-domena.pl
  Użytkownik: prefiks@twoja-domena.pl

  Następnie klikamy Utwórz.

  Zrzut ekranu 2015-03-13 o 13.33.08

  W oknie weryfikacji certyfikatu wybieramy Pokaż certyfikat.

  Zrzut ekranu 2015-03-12 o 13.55.08

  Po rozwinięciu dodatkowych opcji zaznaczamy pole wyboru Zawsze ufaj „…” łącząc się z „smtp.twoja-domena.pl”

  Zrzut ekranu 2015-03-16 o 08.17.52

  W oknie weryfikacji certyfikatu wybieramy Połącz.

  Zrzut ekranu 2015-03-16 o 09.14.33

  W kolejnym okienku Podajemy hasło systemowe i klikamy Uaktualnij ustawienia.

  W oknie Informacji o serwerze poczty wychodzącej uzupełniamy dane a następnie klikamy Utwórz:

  Port: 465
  Uwierzytelnianie: Hasło
  Używaj SSL: zaznaczone
  Zrzut ekranu 2015-03-17 o 12.11.16