Tryby pracy

Urządzenie Huawei może pracować w dwóch trybach. Domyślnym trybem jest router z NAT. Wszystkie 4 porty ETH oraz WLAN są połączone w ramach jednej sieci LAN. Drugim trybem jest bridge, który może być przydatny w momencie gdy klient chciałby korzystać z własnego routera. Zmiana trybu pracy możliwa jest tylko przez administratora firmy ART-COM. W tym celu należy skontaktować się z naszym Biurem Obsługi Klienta.

Logowanie do routera

Aby zalogować się do routera Huawei należy w przeglądarce internetowej wpisać adres http://192.168.100.1. Wyświetli się okno logowania do którego należy wpisać login i hasło. Dane zostały przekazane klientowi podczas instalacji. W przypadku zgubienia tych danych możliwe jest ich uzyskanie w naszym Biurze Obsługi Klienta.

Logowanie do routera

Konfiguracja LAN

LAN Host Configuration

Umożliwia zmianę adresu sieci lokalnej.

Konfiguracja LAN

Zmianę zatwierdzamy przyciskiem Apply.

DHCP Server Configuration

Dotyczy konfiguracji serwera DHCP. Zalecamy pozostawienie domyślnych wartości.

Konfiguracja serwera DHCP

Zmianę zatwierdzamy przyciskiem Apply.

DHCP Static IP Configuration (tylko model HG8245H)

Umożliwia przypisanie konkretnego adresu IP do adresu MAC urządzenia.

DHCP Static IP Configuration

Zmianę zatwierdzamy przyciskiem Apply.

Konfiguracja WLAN

W zakładce WLAN można zmienić konfigurację sieci bezprzewodowej. Nazwę sieci i hasło zmieniamy odpowiednio w polach SSID Name (nazwa) oraz WPA PreSharedKey (hasło).

Konfiguracja WLAN

W modelu HG8245H sekcja Advance Configuration dostępna jest jako osobna pozycja w lewym menu. Zalecamy pozostawienie domyślnych wartości w tej sekcji.

Zmianę zatwierdzamy przyciskiem Apply.

Przekierowania portów i UPnP

W sieci Jawnet każdy abonent widoczny jest pod unikalnym, publicznym adresem IP. Domyślnie funkcjonalność przekierowania portów z adresu publicznego na adres routera (DNAT) jest wyłączona. W celu jej aktywacji należy skontaktować się z naszym Biurem Obsługi Klienta.

Po aktywacji DNAT, w zakładce Forward Rules możliwe jest włączenie przekierowania portów na konkretny adres IP w sieci lokalnej.

DMZ

Za pomocą funkcji DMZ można przekierować wszystkie porty na jeden z adresów IP. W tym celu należy z menu po lewej strony wybrać opcję DMZ Configuration.

Aby dodać IP do DMZ należy kliknąć w przycisk New i uzupełnić formularz jak w przykładzie:

DMZ - przekierowanie wszystkich portów na jeden adres IP

W polu WAN name może być więcej pozycji do wyboru. Należy wybrać tę, która w nazwie ma INTERNET. W polu Host address podajemy adres IP w sieci lokalnej do którego ma trafić przekierowanie.

Zmianę zatwierdzamy przyciskiem Apply.

Przekierowanie konkretnych portów

Istnieje możliwość przekierowania konkretnych portów TCP/ UDP na adres IP w sieci lokalnej. W tym celu należy z menu po lewej stronie wybrać opcję Port Mapping Configuration.

Aby dodać przekierowanie należy kliknąć w przycisk New i uzupełnić formularz. Poniżej przykład przekierowania portu 88 na adres IP 192.168.100.3:

Przekierowanie konkretnych portów

W polu WAN name może być więcej pozycji do wyboru. Należy wybrać tę, która w nazwie ma INTERNET.

Zmianę zatwierdzamy przyciskiem Apply.

UPnP

W zakładce Network Application dostępna jest funkcjonalność UPnP. Umożliwia ona automatyczne przekierowanie portów wymaganych przez urządzenie w sieci LAN, które jest zgodne ze standardem UPnP (np. konsola do gier). W celu jej włączenia należy zaznaczyć Enable UPnP:

Automatyczne przekierowanie portów UPnP

Zmianę zatwierdzamy przyciskiem Apply.

Zmiana hasła

W zakładce System Tools, pod pozycją Modify Login Passoword można zmienić hasło dostępu do routera.

Zmiana hasła

Zmianę zatwierdzamy przyciskiem Apply.

Zapisywanie ustawień w pamięci routera

Wprowadzone zmiany w konfiguracji wymagają zapisania ich w pamięci flash routera. W tym celu w zakładce System Tools, pod pozycją Configuration File, należy kliknąć w przycisk Save Configuration.

Zapisywanie ustawień w pamięci routera