Cennik obsługi serwisowej

 • AC Care – Podstawowe
 • cena netto500 zł
 • Okres umowy
  Na czas nieokreślony,
  nie krótszy niż 12 m-cy *
 • Ilość godzin w miesiącu
  5
 • Dostęp do Panelu Obsługi Klienta
  TAK
 • Czas reakcji na zgłoszenie **
  nie dłuższy niż 48h

 • Pomoc zdalna
  TAK
 • Zakres wsparcia specjalistów
  Serwisanci ***

 • Kontakt (zgłaszanie awarii)
  Telefon, email, Panel Obsługi Klienta
 • Koszt każdej rozpoczętej RH poza abonamentem
  90 zł netto
 • AC Care – Standardowe
 • cena netto800 zł
 • Okres umowy
  Na czas nieokreślony,
  nie krótszy niż 12 m-cy *
 • Ilość godzin w miesiącu
  10
 • Dostęp do Panelu Obsługi Klienta
  TAK
 • Czas reakcji na zgłoszenie **
  Najszybciej jak to możliwe,
  nie dłuższy niż 24h
 • Pomoc zdalna
  TAK
 • Zakres wsparcia specjalistów
  Serwisanci, Administratorzy ***

 • Kontakt (zgłaszanie awarii)
  Telefon, email, Panel Obsługi Klienta
 • Koszt każdej rozpoczętej RH poza abonamentem
  100 zł netto
 • AC Care – Zaawansowane
 • cena netto1300 zł
 • Okres umowy
  Na czas nieokreślony,
  nie krótszy niż 12 m-cy *
 • Ilość godzin w miesiącu
  15
 • Dostęp do Panelu Obsługi Klienta
  TAK
 • Czas reakcji na zgłoszenie **
  Najszybciej jak to możliwe,
  nie dłuższy niż 24h
 • Pomoc zdalna
  TAK
 • Zakres wsparcia specjalistów
  Serwisanci, Administratorzy Sieci, Administratorzy Serwerów i Central Telefonicznych, Budowy Sieci Teleinformatycznych, Bezpieczeństwa
 • Kontakt (zgłaszanie awarii)
  Telefon, email, Panel Obsługi Klienta
 • Koszt każdej rozpoczętej RH poza abonamentem
  110 zł netto

Oferta na miarę

W swojej ofercie mamy również dodatkowe usługi dostosowane do oczekiwań klientów:

AC Care – Doraźnie  – doraźna pomoc bez konieczności podpisywania umowy terminowej,

AC Care – Na miarę  – usługa z umową terminową, wszystkie parametry są uzgadniane z klientem indywidualnie.

* Po okresie minimalnym umowa zmienia swój status na czas nieokreślony, obowiązuje 1 miesięczny okres wypowiedzenia. Umowa dopuszcza rozwiązanie umowy w okresie minimalnym w przypadku naruszenia jej postanowień przez Usługodawcę lub Usługobiorcę.
** Czas reakcji serwisu jest taki jak w tabeli, przy założeniu, że zgłoszenie nastąpiło w godzinach 7.00-15.00 dnia roboczego, lub na godzinę 8.00 następnego dnia roboczego, jeżeli zgłoszenie zostało przekazane poza tymi godzinami.
*** Wsparcie pozostałych specjalistów jest możliwe poza abonamentem w cenie 75 zł netto za każdą rozpoczętą roboczogodzinę. Bez priorytetu wynikającego z zapisów umowy.