Przyspiesz swój internet – bez wychodzenia z domu!

Celem skorzystania z aktualnie obowiązujących promocji (np 150 Mbit/s za 50 zł), a przede wszystkim w związku z wprowadzonym w Polsce stanem epidemii umożliwiamy dotychczasowym abonentom zmianę umowy przy okazji zwiększając swój pakiet bez wychodzenia z domu!

ZAMÓWIENIE (pierwsza wiadomość):

 1. Proszę przysłać na adres umowy@artcom.pl maila o temacie: ZMIANA UMOWY (KOD ABJ) – W nawiasie należy podać dotychczasowy kod abonenta, który jest na umowie/fakturze oraz NUMER PESEL celem uwiarygodnienia wiadomości.
 2. natomiast w treści proszę wpisać jaki pakiet Państwo wybierają: Proszę o zmianę umowy na EKO150 (jako przykład)
 3. Najważniejsze, że zamówienie takie będzie akceptowane tylko z e-maila dodanego w kartotece abonenta.

ZAWARCIE UMOWY (druga wiadomość):
W odpowiedzi na przesłaną prośbę zostanie Państwu wygenerowana nowa umowa. Umowa wraz ze wszystkimi załącznikami, zostanie przesłana e-mailem. W odpowiedzi proszę przesłać do nas wiadomość:

 • WYPOWIEDZENIE UMOWY ABONENCKIEJ (poprzedniej) – AKCEPTUJĘ
 • UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (Skopiować nazwę pakietu z umowy np. EKO150Mbit/s za 50 zł) – AKCEPTUJĘ
 • REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. – AKCEPTUJĘ
 • POTWIERDZENIE NADANIA HASŁA STARTOWEGO – AKCEPTUJĘ
 • POTWIERDZENIE NADANIA NUMERU KONTA BANKOWEGO – AKCEPTUJĘ
 • OŚWIADCZENIE O NADANIU LUB AKTUALIZACJI ADRESU E-MAIL – AKCEPTUJĘ
 • OŚWIADCZENIA I WNIOSKI ABONENTA – AKCEPTUJĘ
 • INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH i DANYCH TRANSMISYJNYCH – AKCEPTUJĘ
 • FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ POZA LOKALEM/NA ODLEGŁOŚĆ – AKCEPTUJĘ
 • REGULAMIN PROMOCJI ŚWIATŁOWODOWA MOC 2020 – AKCEPTUJĘ

Potwierdzam chęć zawarcia nowej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zgodnie z przesłanymi załącznikami. (data oraz imię i nazwisko)